آتش سوزی ساختمان پلاسکو

آتش سوزی پلاسکو

در صبح امروز ۳۰ دی ۹۵ حدود ساعت ۷ صبح ساختمان پلاسکو مرکز تجارت پوشاک آتش گرفت